Inspekční činnost

Od roku 2012 je firma držitelem certifikátu KTG-C „Korozní technolog/korozní inspektor - ochranné povlaky a povrchové úpravy“ Level II a od roku 2014 je držitelem certifikátu KTG-M „Korozní technolog/korozní inspektor - volba materiálu“ Level II a držitelem certifikátu KI "Korozní inženýr" Level III.
Má dlouholeté zkušenosti v dané oboru od roku 2004. Od té doby se podílel na velkém počtu projektů např. pro GE Gas&Oil, Faist, Cullum, Universal, Sistemi Industriali a jiné.

Můžeme Vám nabídnout kompletní inspekční a konzultační činnost v oblasti protikorozních povrchových úprav (PKO).
Na základě požadavků Vám vystavíme následné protokoly o kontrole PKO se všemi požadovanými parametry inspekční zprávy i s respektování speciálních požadavků odběratele (např. inspekce prováděné dle předpisů GE, Universal apod.). Protokoly lze také vystavit v angličtině.

Inspekce jakosti provedení PKO a supervize prováděné v průběhu přípravy povrchu a aplikace nátěrových systémů jsou realizovány na základě požadavku a objednávky zákazníka následujícími metodami a postupy :

- Nové výrobky - kontrola stavu ocelového povrchu, stupeň zarezavění, homogenita resp. vady ocelového povrchu, kontrola rozstřiku po svařování, zabroušení ostrých hran, identifikace případných korozně nevhodně řešených detailů - dle norem ČSN EN ISO 12944-3, ČSN ISO 8501-1.

- Renovace a údržba starých natřených povrchů - vyhodnocení korozního stavu, stupně degradace původního nátěrového systému dle norem ČSN EN ISO 4628-1 až 10, návrh vhodné přípravy povrchu a renovačního nátěrového systému.

- Kontrola provedení odmaštění a omytí povrchu před vlastní přípravou povrchu testovacími fixy Quicktest 38.

- Kontrola kvality přípravy povrchu otryskáním resp. ručního či mechanizovaného čištění povrchu dle norem ČSN EN ISO 8504-2 a 3, ČSN ISO 8501-1, ČSN ISO 8501-2.

- Kontrola drsnosti (kotvícího profilu) otryskaného povrchu je hodnocena ISO komparátorem dle norem ČSN EN ISO 8503-1 až 3. Také lze provést kontrolu drsnosti metodou otisku TESTEX pásky a přístrojem Elcometer 124 dle normy ČSN EN ISO 8503-5 a nebo lze změřit drsnost přístrojem Positector 6000-3.

- Kontrola čistoty povrchu - stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou), přístroj Elcometer 142, dle normy ČSN ISO 8502-3

- Kontrola čistoty povrchu na ocelovém povrchu připraveném pro nátěr provozní metodou konduktometrického stanovení solí rozpustných ve vodě – Breslova metoda. Měření je prováděno přístrojem Elcometer 138 dle normy ČSN ISO 8502-9 – Breslova metoda.

- Kontrola přípravy nátěrových hmot pro aplikaci, kontrola mokré tloušťky (WFT) nerezovou hřebenovou měrkou dle normy ČSN EN ISO 2808.

- Kontrola kvality provedení jednotlivých nátěrových vrstev a kompletního nátěrového systému, označení případných závad dle ČSN EN ISO 12944-7. Suchá tloušťka měřena přístrojem ELCOMETER 456 nebo Positector 6000-3 na principu elektromagnetické indukce. Kompletním výpis naměřených tloušťek včetně počtu naměřených hodnot - dle ČSN EN ISO 2808 a ČSN EN ISO 12944-7.

- V průběhu každé inspekce jsou kontrolovány aktuální klimatické podmínky při aplikaci a způsob jejich kontroly a zápisu ze strany aplikátora. Teplota vzduchu a povrchu kovu, relativní vlhkost a rosný bod jsou měřeny digitálním přístrojem Comet 3633 v souladu s normou ČSN EN ISO 12944-7.

- Přilnavost vytvrzeného nátěrového povlaku je měřena hydraulickým odtrhoměrem POSITEST AT-M v souladu s normami ČSN EN ISO 4624 a ČSN EN ISO 16276-1.

- Přilnavost vytvrzeného nátěrového povlaku je lze též hodnotit destruktivní mřížkovou metodou a X-řezem v souladu s normami ČSN EN ISO 2409 a ČSN EN ISO 16276-2.

- Dále lze mimo výše uvedených standardních metod a způsobů inspekce jsme schopni v případě požadavku zákazníka zajistit i další metody zkoušek nátěrových povlaků.

- Mimo inspekcí a kontroly jakosti klasických organických nátěrových systémů též provádíme kontroly žárově stříkaných kovových povlaků (metalizace) v rámci tzv. kombinovaných povlaků dle norem ČSN EN ISO 14922-1 až 4 a ČSN EN 13507.
Logo VMJ - velké nové.jpg

Protikorozní povrchové ochrany a inspekční činnost

Poslední aktualizace stránek: červen 2021
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one